Zahájení školního roku 2020/2021

Nový školní rok zahájíme 1. září 2020 – v úterý. Sejdeme se ve škole tak, jak jsme byli v předchozích letech zvyklí. Tedy s úsměvem, s odhodláním a odpočinutí.

Rádi přivítáme společně s prvňáčky i jejich rodiče, které tímto prosím, aby v budově školy použili roušky.

Rodiče ostatních dětí prosím, aby zvážili, jestli je jejich přítomnost 1. září ve škole nutná.

Všechny děti budou nejen tento den dodržovat hygienická opatření, na která jsme si museli zvyknout v květnu a v červnu. Tedy především pravidelné mytí a desinfekce rukou.

Provoz školy bude probíhat v maximálně možné normální podobě – rozvrhy hodin, ranní i odpolední družina, stravování, kroužky organizované školou.

Zachováme však, vzhledem k stávající epidemiologické situaci, to, že rodiče budou vyzvedávat děti s využitím venkovního telefonu, tedy bez vstupu do školy.

V případě, že bude potřeba cokoli osobně konzultovat, rodič použije při pohybu v budově školy roušku.

Přeji nám všem, abychom navzdory situaci začali v klidu a v pohodě nový školní rok. Aby se dětem ve škole dařilo, byly spokojené a rodiče byli nadšení ze všech pokroků, které budou děti zcela jistě denně dělat!

Mgr. Marcela Hillayová