Zaměstnanci

Mgr. Marcela Hillayová

ředitelka školy

 

Mgr. Lenka Vyhlídalová

učitelka ZŠ

 

Mgr. Veronika Pulkrábová

učitelka ZŠ

Helena Jonová

vedoucí učitelka MŠ

 

Dagmar Pelechová

učitelka MŠ

 

Bc. Pavla Přibylová

učitelka MŠ

Bc. Zuzana Fortelná

asistentka pedagoga

Jitka Dvorská

vychovatelka ŠD, učitelka MŠ

Ludmila Zerzánková

školnice

 

Hana Havlíková

uklízečka