Zápis do ZŠ v Mrákotíně na školní rok 2019/2020

K zápisu jsme očekávali 6 dětí a také jsme se jich dočkali. 3 holky a 3 kluci zasednou v září 2019 společně se svými kolegy třeťáky do lavic. Přeji všem, aby se do školy těšili a aby jim to nějaký čas vydrželo. Rodičům přeji, aby se vybavili trpělivostí, odhodláním a nadšením. A aby se ničeho nebáli, protože děti se určitě nebojí.

Mgr. Marcela Hillayová

sdr