Zastavení u Berušek – MŠ

Povinností ředitele školy je mimo jiné zajít se občas podívat, jak se daří dětem i učitelkám ve třídách, při výuce. Vypravila jsem se tedy za Beruškami. To jsou naše nejmenší děti, kterým je kolem tří let, a jsou většinou ve školce prvním rokem. Musím říct, že by si možná každý rodič měl udělat čas a strávit s dětmi ve školce alespoň hodinu, aby viděl, jak náročná práce to je, kolik trpělivosti, vynalézavosti a pedagogického umu je potřeba, aby výsledek výchovně vzdělávacího procesu byl takový, jaký jsem sama viděla. Práce v MŠ není jen o hlídání hrajících si dětí, což si mnozí myslí. Za těmi šikovnými prváčky, kteří k nám do školy přicházejí, stojí spousta náročné práce, za kterou tímto všem paním učitelkám v MŠ moc děkuji.

Mgr. Marcela Hillayová

Foto zde.