ZMĚNA ČASU ON-LINE VÝUKY

Po prvním týdnu se ukázalo, že on-line výuka bude fungovat. Rozhodly jsme se proto, že prodloužíme jednotlivé bloky o 30 minut. A to následovně:

Stále platí, že se budeme se setkávat každé pondělí:

od 8:00 do 10:00 – 1. skupina – Rozálka, Bětka, Andrejka B., Marcus.

od 10:00 do 12:00 – 2. skupina – Andrejka Ch., Jakub, Alča, Honza.